Home

お支払方法

①銀行振り込み
<恐れ入りますが、振り込み手数料はお客様負担となります。>
★三菱東京UFJ銀行
八幡支店(支店番号:272)
普通預金
口座番号  0902565
口座名義人 木村 亜紀
★三井住友銀行
神田支店(支店番号:218)
普通預金 
口座番号  2193837
口座名義人 木村 亜紀
★ジャパンネット銀行
すずめ支店(支店番号:002)
普通預金 
口座番号  5874008
口座名義人 木村 亜紀
②ゆうちょ
<恐れ入りますが、振り込み手数料はお客様負担となります。>
店名 〇五八 (ゼロゴハチ) 店番 058 
普通預金 
口座番号 1621877
口座名義人 木村 亜紀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright@ 2013 KanaKana Shop All Rights Reserved